Айталиев Ермек Сатпаевич

Техника ғылымдарының докторы, профессор

USER_PHOTO

Техника ғылымдарының докторы, профессор

2017-03-03

Туған жері Батыс Қазақстан облысы, Орда ауылы
Ұлты Қазақ
Оқу орнының толық атауы Батыс Қазақстан ауылшаруашылық институты
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы Техника ғылымдарының докторы, профессор
Ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі 40 жыл
Оқу әдістемелік қызметінің жетістігі (оқулықтар, оқу құралы және т.б.) - 451340- «Ауыл шаруашылық өндірісін механикаландыру» және 050806 «Агроинженер» мамандығы бойынша диплом алдындағы практиканы ұйымдастыруға және дипломдық жобаны орындауға арналған оқу әдістемелік құрал – Орал, 2006ж.- 34 б
- Техническое обеспечение почвозащитных энергосберегающих технологии. – Уральск 2015, -170 с;
- УМКД «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности», Уральск -2013г.;
- УМКД «Стандартизация сертификация и метрология», Уральск, -2014г.;
Ғылыми жетістіктері (монографиялар, басылымдар, халықаралық жобалар), патенттер, куәліктер және т.б. - Корпус плуга.Положительное решение комитета по правым интеллектуальной собственности министрства Юстиции РК по заявке на изобретение № 2015/037&1 – 9 с;
- «Результаты полевых испытании и эффективности применениния почвообрабатывающего орудия с пассивно-активным рыхлящими элементами лемешнего плуга» Сборник материалов международной научно-практической конференции «Таймановские чтения-2014» посвещенной научно-педагогической деятельности доктора физико-математических наук, академика, первого выпусника Уральского педагогического института А.Д. Тайманова Орал-Уральск 5 декабря 2014 г. 31-35 (Мухамеджанова В.Ж., Кожикова Е.А., Давлетьяров А.Ш., Бекешев М.М.);
- «Механико-математический метод определения загрязненности дизельного топлива». Сборник материалов международной научно-практической конференции «Таймановские чтения-2014» научно-педагогическойдеятельности доктора физико-математических наук, академика, первого выпускника Уральского педогогического института А.Д. Тайманова. Орал-Уральск 5 декабря 2014 г. 35-38 (Махашева С.С.);
- Алғашқы мұғалімдер съезі. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің хабаршысы-Орал 2014 №1, 244-251 бет (Мұсағалиева К.А., Айталиев Е.С.);
- Жанар жағар майын тазалаудың механикалық-математикалық сборник материалов международной научно-практической конференции «Таймановские чтения-2014» посвещенной научно-педагогической деятельности доктора физико-математических наук, академика, первого выпусника уральского педагогического института А.Д. Тайманова Орал-Уральск 5 декабря 2014г-98-100 с.
(Сдыков А.М.);
- «Методика и результаты отсеивающих экспериментов при исследовании сепарирующего устройство» Сборник материалов международной научно-практической конференции «Таймановские чтения-2014» посвещенной научно-педагогической деятельности 98-100 доктора физико-математических наук, академика, первого выпусника уральского педагогического института А.Д. Тайманова Орал-Уральск 5 декабря 2014-108-111с. (Джапарев Р.Р., Нигешев А.Т.)
Біліктілігін арттыру (шетелдік және республикалық тағылымдамадан өту, гранттар, курстар және т.б.) - Тренинг компания «OPTIMALSERVICE»Алматы – 2012ж.
- Семинар «Формиранование модульных программ в контексте требовании Болонского процесса» Астана – 2012ж.
- Сертификат «ELSEVIER» - 2013ж.
- Сертификат «ЭРАСМУС+» - 2014ж.
- Семинар «Технологияларды коммерцияландыру негіздері» - 2014ж
Ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау - п.ғ.к. Н.И.Омарова –2007 ж
- магистр А.М.Сдыков– 2014 ж.
- магистр С.С.Махашевой – 2015 ж.
- магистр А.А.Кажиахметова – 2015 ж.
- магистр Е.А.Кошикова– 2016 ж.
Табыс және жетістіктердің стратегиясы. Болашақ зерттеулердің траекториясы Соңғы жылдары К.Жұбанов атындағы Ақтөбе аймақтық мемлекеттік университетінің және С.Байшев атындағы Ақтөбе университеттерінің ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры, М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің қашықтықтан оқыту орталығының директоры қызметтерін атқарды. Облыстық, республикалық іс-шараларға қатысты. (Алматы қ.), PhD докторанттарының кешенді емтихандарына мемлекеттік комиссиясының төрағасы болды. EXPO-2017 халықаралық көрмеге жұмыс даярлауда.