Мулдашева Гульнара Болатовна

Философия ғылымдарының кандидаты

USER_PHOTO

Философия ғылымдарының кандидаты

2017-03-13

Жеке басы мәліметтері:

Мулдашева Гульнара Болатовна, 23.10.1965г. – Алматы қ-сы.

Ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі:

Философия ғылымдарының кандидаты.

Кандидаттық диссертациясы: «Проблема сущности и смысла человеческого бытия в философии Н.А.Бердяева»

ҚР БҒМ философия және саясаттану институты, Алматы, 16.01.2004, мамандығы 09.00.03 – «Философия тарихы».

 III. Қызмет орны мен лауазымы: (қазіргі таңда)

М. Өтемісов атындағы Батыс-қазақстан мемлекеттік университеті, Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының доценті, тарих, экономика және құқық факультеті.

 Соңғы үш жылда жарияланған ғылыми мақалалар тізімі:

 1.Н.А.Бердяев философиясында адамды қызықтыру мен құлдыққа салу нысандары //Вестник ЗКГУ, ISBN 1680-07612014, 2014, №3, Б. 230-237;

 1. Н.А.Бердяев гуманизм туралы // Вестник КазНу имени Аль-Фараби, ISBN 156303072014, 2014, № 2(47), Б. 85-91;
 2. Парадигма вне-научных знаний в античной культуре // «VI Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары жинағы, ISBN 978-601-266-174-3, Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2014, Б. 121-124
 3. Религия и социокультурные трансформации в Республике Казахстан. // Материалы республиканской научно-практической конференции «Независимость и суверенитет Казахстана в потоке истории (1991 - 2014гг)», Уральск, 2014, С. 133-145
 4. Взаимовлияние социокультурных трансформаций и религиозности// Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «Религиоведение – требование времени», Орал, 2014, С. 67-72
 5. Смысловая сфера религиозной личности // Материалы республиканской научно-практической конференции «Независимость и суверенитет Казахстана в потоке истории (1991 - 2014гг)», Уральск, 2014, С. 145-153
 6. Характер и направленность трансформаций социокультурных процессов // Материалы республиканской научно-практической конференции «Практические вопросы профилактики религиозного радикализма», Уральск, 5 декабря 2014, С.85-94.
 7. Человек и религия: смысловой аспект. // Материалы международной научно-практической конференции «Православие и ислам в Урало-Каспийском регионе», Уральск, 26 мая 2016, С. 78-82

Біліктілікті арттыру курстары:

 

 1. «Проблемы развития полиязычного образования в системе средней и высшей школы» деп аталатын аймақтық ғылыми-әдістемелік семинарға қатыстым. Сертификат №40 14. 04.2016ж.
 2. 03. 03. 2014ж. - 05.03.2014ж Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Дінтану» мамандығы бойынша 72 сағат көлемдегі ЖОО оқытушыларының біліктілігін арттыру институты
 3. 01-14-7.09.2013ж БҚО дін істері бойынша Басқармасы мен М. Өтемісов атындағы БҚМУ үздіксіз білім беру Орталығының ұйымдастыруымен өткен 72 көлемдегі «Қазіргі дінтанудың өзекті мәселелері» тақырыбындағы семинар
 4. 30 сәуір 2014ж «Дінтану негіздері факультатив курсын ұйымдастырудың тиімді жолдары» атты облыстық семинар .- Орал қ-сы
 5. 2014-2015ж қыркүйек-мамыр аралығында «тарих» мамандығы студенттеріне «Дінтану» мамандануы бойынша «Діни филолсофия», «Дін психологиясы», «Христиан философиясы» курсынан дәріс оқыдым. М. Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры атынан сертификат берілді.
 6. 19-21 мамыр 2015ж.мемлекеттік-конфессионалдық қатынастар саласындағы мәселелері, мемлекеттік орган қызметкерлерінің діни санасын тереңдету мәселесі бойынша «Государственно- религиозные отношения в Республике Казахстане» вебинарға қатыстым
 7. «Православие и ислам в Урало-Казахстанском регионе» атты халықаралық конференцияға қатысу.
 8. Оқу- әдістемелік жұмысы

«Дінтану» қазақ және орыс тілдерінде, «Философия» (қазақ тілінде), «Философия» (ағылшын тілінде)  жұмыс бағдарламасы және силлабустар, ПОӘК,  тесттік тапсырмалар, емтихан сұрақтары мен билеттер жасалынды.

Философиядан дәріс және семинар сабақтарын жүргізу үшін интерактивті білім беру әдісі ретінде сыни ойлауды дамыту әдісі қолданды. Көп жағдайда сыни ойлауды рефлексивті деп аталады.  

Сыни ойлау дегеніміз  — бұл:

 • Сұрақты толық мәнді, жаңа етіп қоя білуге қабілеті;
 • әртүрлі, нықтап береьін аргументтер жасап үйрену;
 • Тәуелсіз алдын-ала ойластырылған шешім қабылдауға үйрету;
 • Практикалық қызметтің әртүрлі тәжірибесін саналы түрде түсіну;