Нугманова Марина Кажмуратовна

экономика ғылымының кандидаты, доцент

USER_PHOTO

экономика ғылымының кандидаты, доцент

2017-03-16

Жалпы еңбек өтілі 32 жыл

Жалпы педогогикалық өтілі 14 жыл

Осы мекемедегі жұмыс өтілі 4 ж.

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі ҚР, Орал қ.

· «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества образования» курсынан сертификат қаңтар 2014 ж

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік ҚР, Орал қ.

университеті қазан 2013 ж.

· «Внедрение международной оценки основных средств на предприятии» курсынан сертификат

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік ҚР, Орал қ.

университеті қазан 2012 ж.

· Thomson Reuters ресурсынан сертификат

Мемлекеттік қызметшілерді оқыту Еуразиялық орталығы ҚР, Астана қ.

· «Финансовый менеджмент» курсынан сертификат қараша 2005 ж.

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік ҚР, Орал қ. университеті қараша 2004ж.

· «Проектный менеджмент» курсынан сертификат

АҚ Батыс Қазақстан филиалының «Ұлттық куәландырушы ҚР, Орал қ.

орталығы Қазақстан және стандарттау» қаңтар, 2004 ж.

· «Международный стандарт ISO 9001-2000» курсынан сертификат

Кәсіби бухгалтерлер және Қазақстан Республикасының ҚР, Алматы қ.

аудиторлар институты шілде-тамыз 2003ж.

· «Международные стандарты финансовой отчетности» курсынан сертификат

· «Управленческий учет» курсынан сертификат

К.М. Тимирязев атындағы Мәскеу ауыл РФ , Москва қ.

шаруашылығы академиясы желтоқсан 1999 ж.

· Кандидаттық диссертация қорғау

08.00.05 мамандығы бойынша экономика ғылымдарының кандидаты дипломы

Батыс Қазақстан ауылшаруашылық институты ҚР, Орал қ.

Бухгалтерлік есеп бойынша экономист дипломы желтоқсан 1981 ж.

Жұмыс өтілі

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік ҚР, Орал қ. университеті 2012 жылдың тамыз айынан – осы күнге дейін.

Доцент, Есеп және қаржы кафедрасының меңгерушісі

Евразия Академиясы ҚР, Орал қ.

Декан 2006 жылдың тамыз айынан-2012 жылдың тамыз айына дейін

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік ҚР, Орал қ. университеті 2003 жылдың тамыз айынан – 2006 жылдың тамыз айына дейін Доцент, Есеп және қаржы кафедрасының меңгерушісі

Батыс Қазақстан облыстық статистика департаменті ҚР, Орал қ.

1991 жылдың тамыз айынан –2003 жылдың тамыз айына дейін.

Бас бухгалтер, қаржылық жұмыстар жәнестатистика бөлімінің бастығы