Зубков Владислав Сергеевич

филология ғылымдарының докторы

USER_PHOTO

Зубков Владислав Сергеевич

2017-03-17

Зубков Владислав Сергеевич М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ 2005 ж. бітірді. Жалпы еңбек өтілімі- 13 жыл, жоо-да- 13 жыл. 2007 ж. М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ- де магистрл3к диссертациясын қорғады. 12.07.2007 жылдың № 0001792 диссертациялық кеңестің шешімімен оған педагогика ғылымдарының магистрі ғылыми дәрежесі берілді. Әрі қарай білімін Германияда жалғастырды. Майнц қаласында тағылымдама уақытындағы Гутенбер университеті профессоры жүргізген интернет- лингвистика саласындағы ғылыми зерттеудің қортындысы бойынша, ол Йоханес Гутенберг атындағы университеті доктарантурасына қабылданды. 19.05.2015 жылы филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі берілді. 2005 жылдан «Шет тілдері» кафедрасында оқытушы. Оқытушылық қызметпен бірге, қазір Болон процессі және академиялық мобильділік орталығының жетекшісі.

2001- 2002 жж. Орал қ. компьютер сауаттылығы оқыту курсын бітірді.

2008 жылы Германиядағы Майнц қаласының Йоханес Гутенберг Университетіндегі біліктілікті жоғарылату курстарын (неміс тілі және ағылшын лингвистикасы) ойдағыдай аяқтады.

Зубков В. С. 12 ғылыми жұмыстың, соның ішінде 8 ғылыми мақала, 3 оқу- әдістемелік құрал іштей және сырттай оқытылатын студенттер үшін, 1 электронды кітап.

1. Оқу құралы - Уральский венок Р. Бернсу, М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ, 2014 г.

2. Оқу құралы - Краткий словарь филолога на трех языках, М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ, 2016 г.

3. М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ- де үштілділікті нығайту жол картасы шеңберіндегі оқу- әдістемелік құрал - Оқыту бағдарламасы «500 Sentences», 2016 г.

4. М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ- не оқу бағдардамалық қамтамасыз ету «Survival with 3 languages at WKSU», 2017 г.

Ғылыми – практикалық конференциялар мен сеинарларға белсенді қатысады:

1. Халықаралық ғылыми – практикалық «Трехъязычное образование: национальный и международный опыт» конференциясы, Астана қ., 23-24 қазан 2016 ж.

2. ҚР БҒМ ұйымдастырған «Казахстан в болонском процессе: достижения и перспективы» халықаралық конференциясы, Астана қ ., 23-25 қазан 2016.

3. ҚР БҒМ ұйымдастырған «Полиязычное образование как стимулирующий фактор академической мобильности: Европейский опыт и Казахстан» халықаралық семинары, астана қ., 6 желтоқсан 2016.

4. НИШ ағылшын тілінде сөйлейтін сарапшыларының шақырылуымен өткізілетін CLIL жүйесі бойынша оқытудың әдістемелік тәжірибесін кіріктіру.

Шетел конференциялары мен семинарларына белсене қатысады:

1. Конференция зерттеу тақырыбы: «The Number of Emotional Lexemes in SMS Chats Depending on the Formal Character of its Theme», Johannes Guttenberg University, Mainz 2009.

2. Сотүстік Каролинадан (АҚШ) келген профессор, доктор Дуглас Байбер (Douglas Biber) қатысқан конференция зерттеу тақырыбы «Stereotypes about academic writing: Complexity, Elaboration, Explicitness» (Стереотипы научного стиля: сложность, разработка, ясность), Майнц қ.(Германия), ақпан 2012ж.

3. Буффало қ. (Нью-Йорк) университетінің когнитивті лингвистика орталығының профессоры Леонард Телми қатысқан семинар. Тақырыбы: How Language Directs Attention to a Target: cognitive system underlying deixis and anaphora, Майнц қ. (Германия), шілде 2012г.

Қатысумен қатар, көптеген конференциялар мен дөңгелек үстелдерді ұйымдастырады:

1. ППС және М. Өтемісұлы атындағы жаратылыстану факультеті студенттеріне арналған «Multilingualism as one of the priorities of modern education» атты ғылыми- практикалық конференция, 31 қазан 2016 ж.

2. ППС және педагогика факультеті студенттеріне арналған «Полиязычное образование как стимулирующий фактор академической мобильности: Европейский опыт и Казахстан» атты дөңгелек үстел, Орал қ., 9 желтоқсан 2016 ж.

3. Ағылшын тілінің қолдану деңгейін көтеру және агылшын тілі сабақтарын өткізудегі жоспарға әдістемелік көмек болсын деген мақсатпен көптілді группаларда жұмыс жасайтын ППС- қа тұрақты негізде сабақтар өткізу.

4. М. Өтемісұлы атындағы информатика кафедра оқытушыларына арналған «Проблемы формирования информационно-коммуникационных компетенций: образование, наука, опыт» атты дөңгелек үстел, 27 желтоқсан 2016 ж.

5. «How to learn English» атты семинар, М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ, 26 қазан 2016 ж.

6. «Education system in South Korea and in Kazakhstan» атты семинар, М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ, 3 қараша 2016 ж.

7. «Foreign language teaching, experience of foreign language learning in South Korea? Suggestions and solutions» атты семинар, М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ, 11 қараша 2016 г.

8. «How to make a good oral presentation» атты практикалық семинар, М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ, 17 қараша 2016 г.

9. «Teaching English in multilingual groups» атты ғылыми- практикалық семинар, М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ, 22 желтоқсан 2016 г. (I бөлім), 28 желтоқсан 2016 г. (II бөлім)

10. Educational perspectives of MOOC (massive open online courses) in the system of higher education in Kazakhstan. Norwegian Journal of development of the International science, № 2, part 2, 2017 – С. 80-84.

Ол «Шет тілдер» кафедрасының тәжірбиелі оқытушысы және Болон процессі мен академиялық мобильділік орталығының бетке ұстар жетекшісі.